6 Ağustos 2013 Salı

DUYGU ANALİZİ (SENTIMENT ANALYSIS)


Son yılların önemli araştırma alanlarından biridir duygu analizi. Başta twitter olmak üzere artan sosyal medya kullanımı, kişileri bu alana yöneltmiş durumdadır. Önemli bir veri madenciliği felsefesi olan “kullanılabilir veriden faydalı bilgi çıkarma” kişileri böylesi teknolojiler kullanmaya her geçen gün daha da yaklaştırmaktadır.

Nedir duygu analizi. Duygu analizi; bir metne bakarak bu metnin olumlu, olumsuz veya tarafsız içeriğe sahip olup olmadığını inceler. Bir metnin olumlu veya olumsuz olması tek başına bir anlam ifade etmese bile bir hashtag ile birlikte meydana gelen olumlu veya olumsuz anlam markalar için çok şey ifade eder, başta da markaların toplumdaki karşılığı gibi.

İnsan eli ile üretim, makine ile seri üretim derken kişilerin ürettiklerini müşterilere danıştıkları bir üretim modeline geçtiğimiz şu günlerde kişiler artık müşterileri daha çok anlamak istiyor. Bunun yolu da hızlı yoldan, otomatik yöntemlerle onların nabzını tutmak. Önceleri dilek ve şikâyet kutuları gibi yöntemlerle yapılan kalite merkezli çalışmalar şu anda otomatikleştirilmiş yöntemlerle sosyal medya analizleri ile yerine getiriliyor. Duygu analizi işte tam bu noktada yer alıyor.  

İletişim kanallarının hızlanması ve sorunsuz şekilde 7/24 hizmet vermesi aslında toplumu da fena şekilde değiştirmiş durumda. Yakın zaman önce en iyi ihtimalle saat başı haberlerle dünyadan haberi olan insanoğlu şu an anlık yaşıyor. İki haber bülteni arasında bile neler oluyor neler. Her ne kadar canlı yayın yapan haber kanalları bulunsa bile bir anlık olayın haberleştirilmesi zaman alıyor. Bu nedenle en hızlı haber ve iletişim ortamı internet ve firmalar da bunun farkında.

Örneğin kriz yönetimi artık sosyal medya analizi ile yapılıyor. Firmalar, kendi ürünleri hakkında kişiler ne düşünüyor sosyal medyadan öğrenip kendine çeki düzen veriyor. Hep anlatılır havayoluyla seyahat eden bir müşteri bir hizmetten dolayı rahatsız olur, şikâyetini twitter üzerinden yapar, bu mesaj şirket müdürüne ulaşır, merkezden bağlantı kurulur ve müşterimizin kahvesi bitmeden sorunun çözümü uçakta kendine sunulur. Sosyal medya böyle bir şeydir, sosyal medya analizini de kişiler bazen otomatik yöntemlerle bazen de dikkatli okumalarla yerine getirirler.

Duygu analizi, kişilerin olaylar, hizmetler, ürünler, kurumlar, başka kişiler v.s. hakkındaki duygu ve düşüncelerini tespite yarar. Olumlu geri bildirimler firmayı teşvik ederken, olumsuz geri bildirimler caydırıcı görevler üstlenirler. Bazen firmalar kendileri ile diğer firmaları karşılaştırmak istediklerinde de duygu analizinden yardım alırlar. Bir twitter mesajında geçecek karşılaştırma iki firmanın birbirine göre durumunu bize verecektir.

Konuyla ilgili ülkemizde ve dünyada birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Çalışmaların önündeki en büyük engel ise dil ve çevrimiçi metinlerle ilgilidir. Duygu analizi yapabilmek için sosyal medyada kullanılan kısaltmalar ve hatalı ifadeler düzeltilebilmeli, doğrusu bulunabilmelidir. Ayrıca, bir Türkçe mesajı anlayabilmek için cümleler en küçük birimlerine ayrılmalı, kelime türleri bulunmalı, ekler, kökler tespit edilmeli v.s. dolayısıyla başarı için doğal dilde başarı şarttır.

Konu sıcak bir konu olup daha uzun yıllar üzerinde çalışma yapılabilecek durumdadır. Bu konuya TÜBİTAK tarafından da ciddi şekilde destek verilmektedir. İlgilenenlere duyurulur. 

SEMANTİK WEB İÇİN VERİ MODELLEME

Doküman web’i ile veri web’i arasındaki en önemli fark doküman web’inin bir yapısı bulunmazken veri web’inin bir yapıya sahip olması...